Chào mừng bạn đến với website Sở Tư pháp Long An                                                                                                                                                                                                                                                       Welcome to Long An province Department of Justice Website
23 Tháng Mười 2014

Phim hoạt động

 

Tìm kiếm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Tin tức - sự kiện nổi bật

Tin tức - sự kiện


Tăng cường thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới

 Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội Khóa XIII, tại kỳ họp thứ 3 đã thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực vào ngày 01/7/2013. Nhìn chung, trong thời gian qua công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả cụ thể: Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính được chú trọng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ có thẩm quyền lập biên bản và chức danh có thẩm quyền xử phạt thực thi thống nhất, đồng bộ và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định pháp luật, kịp thời khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành công vụ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được các Sở ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời, góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, hạn chế sai sót về chuyên môn, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc bố trí nguồn lực và kinh phí thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính ở các Sở ngành và UBND huyện, thành phố cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.

 

    Sở Tư pháp phối hợp UBND phường 4 -TP Tân An Tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương (17/10/2014)
    Trung ương kiểm tra tình hình TDTHPL về ATTP: Rau, củ, quả và chè tại Long An (15/10/2014)
    Bộ Tư pháp Kiểm tra bán đấu giá tài sản tại Long An (13/10/2014)
    Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ Đề án 2160 năm 2014 (13/10/2014)
    Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa sửa đổi) (13/10/2014)
    SƠ KẾT 9 THÁNG CÔNG TÁC AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014 (10/10/2014)
    ĐOÀN LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG KIỂM TRA THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 2160 TẠI LONG AN (29/09/2014)
    Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho thanh thiếu niên tại tỉnh Long An (26/09/2014)
    Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Long An (23/09/2014)

Giới thiệu văn bản pháp luật mới


CÁC LỖI VI PHẠM XE MÁY THƯỜNG GẶP VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 171/2013/NĐ-CP (tiếp theo lần 6)


 Theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các lỗi vi phạm sau đây ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) có thời hạn từ 01 đến 24 tháng hoặc bị tịch thu.

    Long An: Đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô(03/10/2014)
    Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(25/09/2014)
    CÁC LỖI VI PHẠM XE MÁY THƯỜNG GẶP VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 171/2013/NĐ-CP (tiếp theo)(24/09/2014)
    ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM SỬA ĐỔI NĂM 2014(10/09/2014)
    MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP(09/09/2014)
    Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(08/09/2014)
    MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014(08/08/2014)
    Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh Long An(04/08/2014)
    CÁC LỖI VI PHẠM XE MÁY THƯỜNG GẶP VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 171/2013/NĐ-CP (tiếp theo) (25/07/2014)

Thông báo về hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp

Lịch làm việc của lãnh đạo Sở

Hình ảnh hoạt động

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TP-HT 2013

Sở Tư pháp Long An nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ T ư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

);