Chào mừng bạn đến với website Sở Tư pháp Long An                                                                                                                                                                                                                                                       Welcome to Long An province Department of Justice Website
28 Tháng Mười Một 2014

Phim hoạt động

 

Tìm kiếm

Liên kết website

Số lượt truy cập

Tin tức - sự kiện nổi bật

Pause

Tin tức - sự kiện


Long An: Tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Nhằm tổ chức triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ này làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị, địa phương, từ ngày 19 đến 21/11/2014, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Long An, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho hơn 100 đại biểu đại diện Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; đại diện Phòng Pháp chế và cán bộ phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; Biên tập viên chuyên đề pháp luật Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; Giáo viên Khoa Nhà nước và pháp luật Trường Chính trị tỉnh; Báo cáo viên pháp luật các huyện, thị xã, thành phố Tân An.

    UBND Kiến Tường tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (25/11/2014)
    UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp trên địa bàn tỉnh Long An (11/11/2014)
    Sở Tư pháp hưởng ứng sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 (10/11/2014)
    MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ NGÀY PHÁP LUẬT 09/11/2014 (04/11/2014)
    Bộ Tư pháp tổ chức việc triển khai khảo sát Đề án vị trị việc làm tại Long An (03/11/2014)
    Tăng cường thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới (22/10/2014)
    Sở Tư pháp phối hợp UBND phường 4 -TP Tân An Tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương (17/10/2014)
    Trung ương kiểm tra tình hình TDTHPL về ATTP: Rau, củ, quả và chè tại Long An (15/10/2014)
    Bộ Tư pháp Kiểm tra bán đấu giá tài sản tại Long An (13/10/2014)

Giới thiệu văn bản pháp luật mới


Bộ Tư pháp ban hành các biểu mẫu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn


 Ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 20/2014/TT-BTP quy định các biểu mẫu sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

    Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Long An(30/10/2014)
    Quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước(29/10/2014)
    CÁC LỖI VI PHẠM XE MÁY THƯỜNG GẶP VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 171/2013/NĐ-CP (tiếp theo lần 6)(06/10/2014)
    Long An: Đẩy mạnh công tác thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô(03/10/2014)
    Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(25/09/2014)
    CÁC LỖI VI PHẠM XE MÁY THƯỜNG GẶP VÀ MỨC XỬ PHẠT THEO NĐ 171/2013/NĐ-CP (tiếp theo)(24/09/2014)
    ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM SỬA ĐỔI NĂM 2014(10/09/2014)
    MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2014/NĐ-CP(09/09/2014)
    Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật(08/09/2014)

Thông báo về hộ tịch, quốc tịch và lý lịch tư pháp

Lịch làm việc của lãnh đạo Sở

Hình ảnh hoạt động

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TP-HT 2013

Sở Tư pháp Long An nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ T ư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

);