Chào mừng bạn đến với website Sở Tư pháp Long An                                                                                                                                                                                                                                                       Welcome to Long An province Department of Justice Website
19 Tháng Mười Hai 2014

Phim hoạt động

 

Tìm kiếm

Liên kết website

Số lượt truy cập

TT dịch vụ bán đấu giá tài sản

Đóng

 

TRUNG TÂM
DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

I. Tên đơn vị: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Địa chỉ: 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, TP Tân An, tỉnh Long An.
Số điện thoại: 0723 825 825.
II. Nhân sự:

           Giám đốc: Võ Văn Cừng;

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung;
- Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Thại.
III.Chức năng-nhiệm vụ:
1. Chức năng:
Cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ịch hợp pháp của  các bên tham gia bán đấu giá tài sản.
2. Nhiệm vụ:
a) Tham Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm hàng năm và dài hạn trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện.
b) Tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản bao gồm:
- Tài sản để Thi hành án;
- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm;
- Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bán đấu giá tài sản;
- Hàng hóa lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam;
- Tài sản của nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.
c) Kiến nghị các cơ qaun, tổ chức hữu quan đảm bảo quyền và nghĩa vụ  hợp pháp của tổ chức và công dân có liên quan đến hoạt động bán đấu giá tài sản;
d) Tổ chức nâng cao trình độ nghiệp vụ, quy tắc ứng xử cho Đấu giá viên. Quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện việc bán đấu giá tài sản của Đấu giá viên;
e) Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về công tác bán đấu giá tài sản và bảo đảm chế độ báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định;
f) Giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
g) Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất của trung tâm theo phân công, phân cấp của Giám đốc Sở và quy định pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trác nhiệm.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Hình ảnh hoạt động

Đóng

BẾ GIẢNG LỚP TẬP HUẤN TP-HT 2013

Sở Tư pháp Long An nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ T ư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

);